ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00029

MBK Square Company Limited

หัวหน้าช่างเทคนิค - (1 Position)

Location : Bangkok

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร
  และระบบวิศวกรรมเครื่องกล ในอาคารสูงหรืออาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 20,000 ตร.ม. ขึ้นไป
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  1. ทักษะการวางแผนงาน
  2. ทักษะการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  3. ทักษะการประสานงาน
  4. ทักษะการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

20000 - 25000 THB

Company Profile

MBK-SQ


Back