ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2018-00104

MBK Real Estate Company Limited

Project Sales Officer - (3 Position) Urgent

Location : Bangkok

Salary Range

- THB

Key Accountabilities

  • - รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการและบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
    - ต้อนรับลูกค้าและให้ข้อมูลกับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
    - ติดตามและปิดการขาย
    - จัดทำสรุปรายงานและเอกสารการขาย
    - ประสานงานการจัดทำเอกสารกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

Company Profile

MBK-RE


Back