ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2018-00113

MBK Real Estate Company Limited

Landscape Architect - (1 Position) Urgent

Location : Bangkok

Salary Range

- THB

Key Accountabilities

  • - ออกแบบภูมิสถาปัตย์ จัดเตรียมผังโครงการ
    - ประสานงานและแก้ไขปัญหาจากแบบผังโครงการ
    - ร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการและผลิตภัณฑ์ใหม่
    - สามารถใช้โปแกรม Autocad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในออกแบบได้ดี

Company Profile

MBK-RE


Back