ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2018-00119

MBK Bangyai Company Limited

GREEN FEE/PRO-SHOP - (2 Position) Urgent

Location : Bangkok

Salary Range

-

Key Accountabilities

  • ปฏิบัติงานในส่วนการให้บริการลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัท โดยรับผิดชอบให้บริการข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับค่ากรีนฟี กฎเกณฑ์ของสนาม และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟต่อลูกค้ารวมถึงให้บริการข้อมูลรายละเอียดสินค้าใน ร้านขายของที่ระลึกได้อย่างถูกต้อง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

Company Profile

MBK-BY


Back