ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2021-00199

MBK Public Company Limited

Officer - Accounts Payable 2 - (2 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

 1.ดูแลการรับวางบิล,การทำใบสำคัญจ่าย,การติดตามเสนอลงนามในใบสำคัญจ่ายและเช็ค,การจ่ายเช็ค,ตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายเช็ค,CONFIRM ใบสำคัญจ่าย,สรุปการนำส่งภงด.2,3,53,สรุปภงด.1ก.,2ก.,สรุปภาระผูกพันธ์, สรุปเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี,เก็บใบสำคัญจ่ายเข้าแฟ้ม,ตรวจสอบกรณีขอเงินประกันผลงานคืน,สรุปKPI,คุมเงินทดรอง 2 .สรุปสถานะเงินทุกวันอังคาร,เก็บสำเนา VENDER เข้าแฟ้ม,ออกทะเบียนเช็คทุกสิ้นเดือนให้แผนกการเงินรับ 3. ถามอัตรากู้เงินในกรณีที่บริษัทต้องการกู้เงินและถามอัตราฝากเงินในกรณีที่มีเงินคงเหลือในบัญชี

Job Specification

 • Education :
  การศึกษา :ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ (การเงิน)
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ทำงาน : มีความรู้ด้านจ่ายเงิน
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK


Back