ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2021-00201

MBK Public Company Limited

Manager - Customer Relation Management Section - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

 - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) และความประทับใจ (Impression) -วางแผนและจัดทำcampaign สร้าง content เพื่อส่งหาลูกค้าโดยตรง - มีการเก็บรวมรวมข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน และนำมาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - จัดการฐานข้อมูลลูกค้า รักษาและเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น - ดูแลบัตร พริวิเลจ การ์ด และจัดทำรายงานโครงการ - พัฒนาและปรับปรุง Application

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในสายงานวิจัยการตลาด งานCRM ,มีประสบการณ์การดูแล Application
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  มีทักษะด้าน SPSS , โมเดลสถิติสมัยใหม่
  มีทักษะด้านการวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล
  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
  หากมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ Retail / ห้างสรรพสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK


Back