ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2021-00206

MBK Public Company Limited

Business Intelligence Section Manager - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

  


1.Strategic Planning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


1.1 วางแผนจัดตั้งงบการตลาด การสร้างแบรนด์และงบการทำวิจัยทางการตลาดรายปีของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่รับผิดชอบ เพื่อให้เหมาะสมกับเป้าหมายธุรกิจที่ตั้งไว้                                                                                 


1.2 วิเคราะห์คู่แข่งในตลาดรวมถึง ศึกษา consumer trend หรือ industry trend ใหม่ๆ ที่คาดว่าเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่รับผิดชอบ                                                                                    


1.3 วางแผนกลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์ ร่วมกับกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่รับผิดชอบ                                                                                                                                                                          


                                                                       


2.Monitoring & Evaluation & Report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


2.1 คอยติดตาม ตรวจสอบ วัดผล และสรุปผลของแคมเปญการตลาด แคมเปญการสร้างแบรนด์ และรายงานให้กับผู้บริหารในบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือที่รับผิดชอบ                                                                                                  


2.2 เพิ่มเติมจากข้อ 2.1 ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์ รวมถึง วางแผนสำรองสำหรับแคมเปญการตลาด การสร้างแบรนด์ที่เจอสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้แคมเปญต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด19 , การปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดของห้างสรรพสินค้า เป็นต้น                                                                                                                                           


3.Budgeting                                                                                                                                                                                                                                                                                       


3.1 คอยสรุปการใช้งบประมาณทางการตลาดและการสร้างแบรนด์รายเดือนเพื่อจัดทำรายงานกับแผนก Finance & Accounting                                                                                                                                                                   


3.2 คอยควบคุมการใช้จ่ายงบการตลาด การสร้างแบรนด์และงบการทำวิจัยต่างๆให้เหมาะสม ไม่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ และคุ้มค่า ตอบโจทย์ธุรกิจที่สุด                                                                                                                                                  


                                                                                                                  


4.Partnership Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


4.1 ร่วมงานกับ partnership ที่สามารถช่วยเหลือให้แคมเปญการตลาดสามารถดำเนินไปได้ตามแผนที่วางไว้ เช่น Branding Consutant , Creative Agency , Digital Marketing Agency , Research house , Digital Media Platform เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


5.Training ( Optional )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


5.1 จัดตั้งงบประมาณสำหรับพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในทีมทางการตลาดให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันดีในสภาพตลาดยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ร่วมกับทีม Training ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Job Specification

 • Education :
  การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสายการตลาด การจัดการ
 • Job Experience :
  มีประสบการณ์ในงานวางแผนการตลาดหรือการทางการตลาด 5-10 ปีขึ้นไป
  มีประสบการณ์หลากหลายโดยเฉพาะ ธุรกิจประเภท Retail
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  TOEIC 700+
  มีประสบการณ์การใช้ MS OFFICE โดยเฉพาะ Powerpoint และ Excel ที่คล่อง
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK


Back