ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2021-00224

MBK Public Company Limited

Online Marketing Section Manager - (1 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาดออนไลน์ , โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  ประสบการณ์การทำงานในระดับ ผู้จัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
  มีประสบการณ์การบริหารช่องทางออนไลน์ 3-5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้า หรือธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Knowledge & Skill :
  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการช่องทางออนไลน์
  สามารถจัดทำงบประมาณ, Business Plan ประจำปี จัดทำกลยุทธ์ด้านการบริหารช่องทางออนไลน์ได้
  มีความรู้ด้านระบบงาน ISO สามารถดูแลงานระบบและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
  ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  มีประสบการณ์ด้านอีคอมเมิร์ซ Digital Chanel เช่น FB Live, Shoppee, Lazada, Klook
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Key Accountabilities

 • เน้นประสบการณ์ด้านอีคอมเมิร์ซ Digital Chanel เช่น FB Live, Shoppee, Lazada, Klook

  •วางแผนกลยุทธ์และนำเสนอแนวทางการบริหารช่องทางออนไลน์กับผู้บริหารและสายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำ Business Plan ประจำปี
  •ร่วมจัดทำงบประมาณงานด้านการบริหารช่องทางออนไลน์ของฝ่ายการตลาดดิจิตอลประจำปี เพื่อนำเสนอของทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือ MBK Group
  •จัดทำ Action Plan สำหรับใช้ในด้านการบริหารช่องทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจในเครือฯ
  •จัดทำและตรวจสอบ KPI และประเมิน Competency ประจำปีของแผนกบริหารช่องทางออนไลน์
  •ศึกษาฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อจำแนก วิเคราะห์ วางเป้าหมาย และจัดทำแผนการบริหารช่องทางออนไลน์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาแก่กลุ่มธุรกิจในเครือฯ
  •ทำการศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า เพื่อสร้างแผนงาน และวางกลยุทธ์การบริหารช่องทางออนไลน์ครูปแบบใหม่ๆ (Affiliate Marketing)
  •รวบรวมและตรวจสอบผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญ O2O ของทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือฯ
  •บริหารจัดการและอัปเดตคอนเทนต์บนช่องทางออนไลน์ต่างๆของ MBK Group เช่น MBK Lazada, MBK Facebook LIVE, MBK Food Hub, เป็นต้น
  •พิจารณาและคัดเลือกร้านค้า สินค้า พิธีกรในการทำกิจกรรม Facebook LIVE รวมถึงการรีวิวร้านค้าหรือโซนร้านค้าของศูนย์การค้า MBK Center และ Paradise Park
  •นำเสนอและจัดทำกิจกรรมต่างๆบนช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มอัตรา Engagement, Acquisition และ Retention ตามแผนการทำงานและเป้าหมายที่กำหนด
  •ประสานงาน Vender ในการนำเสนอคอนเทนต์ใหม่ๆและฟังก์ชั่นรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางออนไลน์ในเครือ MBK Group
  •นำเสนอและจัดทำการบริหารช่องทางออนไลน์ใหม่ๆของทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือฯ เช่น C -Commerce, LINE My Shop, KLOOK เป็นต้น
  •รวบรวมและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญการตลาดของทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือฯ
  •ทำงานร่วมกับแผนกและฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือฯ เพื่อร่วมวางแผนการบริหารจัดการแพลตฟอร์มและการตลาดดิจิตอล
  •รวบรวมและสรุปข้อมูลด้านดิจิตอลของแต่ละธุรกิจในเครือฯ เพื่อใช้ปรับปรุงและทำการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ (งาน AP ระดับสาย)
  •บริหารจัดการการรายงานผลการทำงานต่อที่ประชุมต่างๆ
  •จัดทำและปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงระบบเอกสาร QP/WI/SD

Company Profile

MBK


Back