ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2021-00225

MBK Public Company Limited

Platform Management Section Manager - (1 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการตลาดออนไลน์ , โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  ประสบการณ์การทำงานในระดับ ผู้จัดการไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
  มีประสบการณ์การบริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ 3-5 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้า หรือธุรกิจ Retail จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Knowledge & Skill :
  มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์
  สามารถจัดทำงบประมาณ, Business Plan ประจำปี จัดทำกลยุทธ์ด้านการบริหารแพลตฟอร์มได้
  มีความรู้ด้านระบบงาน ISO สามารถดูแลงานระบบและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
  ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  มีประสบการณ์ด้านการคิดกลยุทธ์ ดูความเหมาะสมในการใช้ช่องทาง Own Media มีความเข้าใจเกี่ยวกับ UX UI โครงสร้างWebsite
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Key Accountabilities

 • เน้นการคิดกลยุทธ์ ดูความเหมาะสมในการใช้ช่องทาง Own Media เช่น Website, MBK Plus, Line OA มีความเข้าใจเกี่ยวกับ UX UI โครงสร้างWebsite

  •วางแผนกลยุทธ์และนำเสนอแนวทางการบริหารแพลตฟอร์มกับผู้บริหารและสายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการทำ Business Plan ประจำปี
  •ร่วมจัดทำงบประมาณงานด้านการบริหารแพลตฟอร์มของฝ่ายการตลาดดิจิตอลประจำปี เพื่อนำเสนอของทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือ MBK Group
  •จัดทำ Action Plan สำหรับใช้ในด้านการบริหารแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจในเครือฯ
  •จัดทำและตรวจสอบ KPI และประเมิน Competency ประจำปีของแผนกบริหารแพลตฟอร์ม
  •ศึกษาฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพื่อจำแนก วิเคราะห์ วางเป้าหมาย และจัดทำแผนการบริหารแพลตฟอร์มตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมถึงให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาแก่กลุ่มธุรกิจในเครือฯ
  •ทำการศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งทางการค้า เพื่อสร้างสรรค์แผนงานการบริหารแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  •ดูแลคอนเทนต์และบริหารจัดการช่องทาง Own Media เช่น เว็บไซต์, Social Media, แอพพลิเคชั่น MBK Plus, LINE OA ต่างๆของบริษัทในเครือฯ
  •ประสานงานกับ Vender เพื่ออัปเดตคอนเทนต์และดูแลความเรียบร้อยของข้อมูลบน Own Media ของทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือฯ
  •นำเสนอแผนการพัฒนาและจัดทำเว็บไซท์ใหม่ของทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือฯให้แล้วเสร็จตาม Timeline
  •สร้างโฆษณาทาง Social Media และ Google Search เพื่อเพิ่มอัตรา Engagement, ซัพพอร์ตการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น MBK Plus, และกระตุ้นการทำ O2O แคมเปญต่างๆ
  •รวบรวมและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแต่ละแคมเปญการตลาดของทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือฯ
  •ทำงานร่วมกับแผนกและฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสี่ศูนย์การค้าในเครือฯ เพื่อร่วมวางแผนการบริหารจัดการพลตฟอร์มและการตลาดดิจิตอล
  •ปรับแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Directory บนแพลตฟอร์มต่างๆ
  •รวบรวมและสรุปข้อมูลด้านดิจิตอลของแต่ละธุรกิจในเครือฯ เพื่อใช้ปรับปรุงและทำการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ (งาน AP ระดับสาย)
  •บริหารจัดการการรายงานผลการทำงานต่อที่ประชุมต่างๆ
  •จัดทำและปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงระบบเอกสาร QP/WI/SD

Company Profile

MBK


Back