ไทย | Eng

 
Position Salary Published Date Company Location
Fire Brigade Securities 1 (5 Position) 9300 - 12000 THB 22 March 2018 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok New
Traffic Securities 1 (10 Position) 9300 - 12000 THB 22 March 2018 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok New
ช่างเทคนิค (2 Position) 11500 - 18000 THB 22 March 2018 MBK Square Company Limited Bangkok New
หัวหน้าช่างเทคนิค (1 Position) 20000 - 25000 THB 22 March 2018 MBK Square Company Limited Bangkok New
ผู้จัดการทีมการตลาด (MBK-G) (1 Position) - 22 March 2018 MBK Guarantee Company Limited Bangkok New
ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย (MBK-G) (1 Position) - 22 March 2018 MBK Guarantee Company Limited Bangkok New
เจ้าหน้าที่บัญชี (MBK-SQ) (1 Position) - THB 22 March 2018 MBK Square Company Limited Bangkok New
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (MBK-SFS) (1 Position) - 22 March 2018 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok New
พนักงาน CCTV (MBK-SFS) (1 Position) 9300 - 12000 THB 22 March 2018 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok New
Credit Operation Department Manager (1 Position) - 22 March 2018 MBK Guarantee Company Limited Bangkok New