ไทย | Eng

 
Position Salary Published Date Company Location
Cashier Staff (1 Position) - THB 23 November 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok Urgent
Senior Building Maintenance Staff (1 Position) - 17 November 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok Urgent
Accounting Director (1 Position) - THB 14 July 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok Urgent
Customer Service Officer (1 Position) - THB 13 July 2017 Paradise Park Company Limited Bangkok Urgent
เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ (TLS) (8 Position) - 12 July 2017 T Leasing Company Limited Bangkok Urgent
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต (TLS) (6 Position) - 12 July 2017 T Leasing Company Limited Bangkok Urgent
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (TLS) (6 Position) - 12 July 2017 T Leasing Company Limited Bangkok Urgent
ผู้จัดการแผนกบริหารอาคาร (MBK-SQ) (1 Position) - THB 30 June 2017 MBK Square Company Limited Bangkok
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (MBK-SFS) (1 Position) - 30 June 2017 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok
พนักงาน CCTV (MBK-SFS) (1 Position) 9300 - 12000 THB 30 June 2017 MBK Smart Force Security Guard Company Limited Bangkok